Palina : Marcoiano di Scarperia- Firenze- Toscana

analisi  16 aprile 1966       

 analisi 16 aprile 1966 

 

analisi  6 Gennaio 1978         frizzante,analisi 14 aprile1983  

analisi 30 settembre1987

naturale, analisi 9 ottobre 1992

frizzante e naturale, analisi 16 giugno 1997

 

 naturale, analisi 16 giugno 1997