Colalli: Montalcino-Siena-Toscana

 

 naturale, analisi 27 agosto 1951