Coniano : Poggibonsi-Siena-Toscana

                   

naturale, analisi 25 gennaio 1972

  

frizzante, analisi 25 gennaio 1972